lördag 8 april 2017

Riksting om konstmusiken


I onsdags var det Riksting för västerländsk konstmusik i Stockholm. Jag hade inte möjlighet att vara med hela dagen, bara på eftermiddagen. Men det jag missade kan jag ta del av på webben, eftersom hela progammet livesändes på Berwaldhallens Youtube-kanal och kan ses i efterhand.

Det mest intressanta för min del var frågan om konstmusiken i Svenska kyrkan. Jag har en kantorsexamen från 1974 och det har hänt mycket med kyrkomusiken sedan dess. Min erfarenhet av arbete som kyrkomusiker är minimal, några år under 70-talet och enstaka vikariat under min lärarkarriär. Som pensionär vikarierar jag då och då.

Svenska kyrkan måste balansera mellan två ytterligheter, tradition och förnyelse. I min utbildning ingick gregoriansk sång som en viktig komponent i gudstjänstmusikens tradition, numera hörs denna sällan. Det varierar säkert mycket i olika församlingar. Kyrkomusiker ska ha en bred kompentens och se till att kvalitén upprätthålls. Förnyelse betyder tyvärr ofta att man anordnar speciella gudstjänster för att locka ovana gudstjänstbesökare, man ympar in andra mer lättillgängliga musikstilar. Men det är viktigt att förnyelsen sker med den tradionella kyrkomusiken som grund.

Det utbildas färre kyrkomusiker; de som är i tjänst får alltfler administrativa uppgifter och mindre tid för förberedelse för körarbetet och eget orgelspel. Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar och därmed budgeten. Kyrkomusiker och korister framför gärna passioner och mässor, ofta med orkester, och det kostar förstås.

Det betonades att körverksamheten kan vara en livslång "hemvist" för koristerna, det finns körer för alla åldrar och i en och samma kör kan ålderspannet vara mycket stort. En härligt överspännande aktivitet! 

Konstmusiken når ut på olika sätt. Pernilla Eskilsdotter berättade om Klassisk morgon i P2, ett program som lockar många ovana lyssnare till den klassiska musiken, hon gav många härliga exempel på hur folk hör av sig till programmet med sina önskningar. Flera goda exempel från olika håll presenterades på några minuter, däribland en liten film om  Örkelljunga kommuns satsning på kultur för att motverka utanförskap.

Barnen är den viktigaste målgruppen, och Ron Daves Alvarez berättade med stort engagemang om musikens kraft i El Sistema, en rörelse grundad i Venezuela med nu världsomspännande.

Efter eftermiddagsfikat fick vi höra två sånger av Radiokören: Mendelsohns vackra Denn er hat seine Engeln befohlen (text från Ps 91:11-12) och den finstämda folkvisan Om alla berg och dalar, i arrangemang av David Wikander

På kvällen bjöds en gratiskonsert med titeln Unga musiker, ung musik i Berwaldhallen med Sveriges Radios Symfoniorkester och solister. Tre nyskrivna verk framfördes. Det jag gillade bäst var Trumpetconcertino Surprise, skrivet av Benjamin Staern för just trumpetsolisten Filip Draglund, som jag tidigare hört i Giresta. (Han blev Girestastipendiat 2015.) Musiken var både lyrisk och lekfull. En fin avslutning på en givande dag.