onsdag 21 november 2018

Körmusik skriven på 2000-talet

Det skrivs väldigt mycket fin ny körmusik, det är lördagens konsert med Radiokören  i Berwaldhallen ett bevis på. Fyra samtida kompositörer, tre amerikanska och en svensk, på programmet och en fullsatt konsertsal, inte illa!
 Radiokören. Pressbild, Foto: Arne Hyckenberg
Nutida instrumentalmusik uppfatttas ofta som svår och drar en smal publik. Men varför är det annorlunda med nutida körmusik? I samtalet som föregick konserten fick dirigenten Ragnar Bohlin den frågan. Han menade att det finns (oftast) en text att förhålla sig till och instrumentet, den mänskliga rösten, ligger oss nära. En handuppräckning visade att flertalet åhörarare vid presentationen själva sjunger i kör. Det kan vara några orsaker till att det är lättare att ta till sig körmusik än instrumentalmusik när det gäller nutida kompositioner.

Eric Banks deltog också i konsertintroduktionen. Förutom musik har han ett stort intresse och kunnande när det gäller olika språk, och scrollar man hans hemsida ser man exempel på kompositioner på ryska, japanska och estniska och många andra språk, även utdöda språk som sanskrit och avestiska. Banks har studerat för Eric Ericson och då lärde han sig förstås svenska. Kompositionen vi fick höra, This Delicate Universe, är tonsatta grekiska dikter. Satsen Beside an Open Window sjöngs på grekiska och engelska. Han påpekade att ordet universum är bildat av ordstammarna uni (en) och versus (mot) och hans tolkning: "med detta vårt enda liv kan vi vända vår uppmärksamhet mot en ensam sak". Jag blev nyfiken på övriga satser, hoppas få höra dem någon gång.
Eric Banks får applåder, Foto: Arne Hyckenberg
Intressant nog fick en kvinnlig kompositör också komma med: Stacy Garrop. Hennes tonsättning av en dikt Give me hunger börjar hårt och obstinat men avslutas mjukt med en längtan efter "ett litet mått av kärlek". På hennes hemsida finns en länk till en inspelning av sången i manskörsversion.

Konsertens längsta verk var det som tilltalade mig allra mest: Sirens av Mason Bates.
Sirener är väsen i grekisk mytologi, som med sin förförande sång lockar seglare. Det börjar och slutar med Odysseus möte med dessa väsen. I en annan lied-liknande sats är det seglare på floden Rhen som lockas av jungfrun på Lorelei-klippan. Stjärnhimlen med "himmelska sirener" med "änglars språk" får formen av en italiensk kärlekssång i sats 3.  En fjärde sats illustrerar sirenernas lockelse i en regnig grotta med en rituell indiandans där kören använder rytminstrument . I ytterligare en sats är det Jesus som kallar sina lärjungar: "Föj mig så ska jag göra er till människofiskare". En mycket spännande och annorlunda komposition!

Den ende av dagens kompositörer som jag kände till var Jacob Mühlrad, dagens huvudperson kanske man kan säga. Bara 27 år har han nått långt och har redan en gedigen verklista, trots att han fått kämpa med dyslexi. Konsertens titel Time var namnet på dagens uruppförande. Utgångspunkten är historien om Babels torn: språkförbistring och missförstånd i kommunikationen människor emellan. Mühlrad vill förena alla språk och har valt att komponera in ordet tid på många olika språk.

För ett år sedan hörde jag Mühlrads kompostion Kaddisch i Berwaldhallen med Radiokören och Eva Dahlgren. Titeln är en judisk bön för de de avlidna - utformad som ett samtal med farfar som överlevde Förintelsen.

Efter att kör och dirigent och närvarande kompositörer (Banks och Mühlrad) fått välförtjänta applåder blev det stipendieutdelning. Jacob Mühlrad fick ta emot ett stort stipendium (750 000 kr!) från Anders Walls stiftelse. Det blir spännande att se och höra vad denne unge tonsättare kan åstadkomma framöver!
Jacob Mühlrad och Anders Wall
Konserten spelades in och kommer att sändas i P2 fr 14 dec kl 19. Notera gärna det i kalendern, det har jag själv gjort. Konserten är väl värd att höras i repris.

söndag 18 november 2018

Min Shetland-sjal är klar!

Nu har jag använt mitt egenmålade garn från Shetland Wool Week. Det blev till en sjal.
Vår reseledare Margareta hade efter en tidigare Shetlandsresa stickat en sjal och  gav mig länken till mönstret knitty.com
Jag nystade på flaskor för att det upprivna garnet skulle slätas ut.

Jag hade repat upp det målade stycket som två nystan och nystade sedan om det ena för att få färgerna symmetriskt vid stickningen.

Mönstret var enkelt att följa, även för mig som inte har någon vana på spetsstickning. Bara rätstickning,  inga aviga maskor. Spetsmönstret fanns också grafisk form, lättare att följa än text, tycker jag. Där fanns också en ordlista med sticktermer, det behövdes eftersom jag inte är så van vid engelska förkortningar.

Jag började med att slå upp 18 maskor (spetskant + 2 maskor), ökade sedan enligt förslaget. När det ena nystanet var i princip slut, fortsatte jag med det andra, samtidigt som jag minskade på samma sätt. Jag fick hjälp av en väninna att blocka sjalen med hjälp av vajrar så att spetsarna framträder fint.
Sjalen på blockning

Jag är jättenöjd med resultatet:

 

Resultatet: en sjal i mina färger!