onsdag 13 juni 2012

Sommarskola? - tror inte på det

Jag hade inte tänkt skriva något om skolan så här direkt efter att jag lämnat den, men kan inte låta bli. Jag läste DN:s artikel i morse. Något så dumt: att tro på en quick-fix på 20 dagar för att få elever godkända.
Det skulle kosta en hel del, och jag tvivlar på resultatet.
I artikeln skrivs att "nyckeln till bättre skolresultat består i investeringar i lärarna och skolledarna" och man framhåller vikten av "mer undervisningstid med professionella lärare" och att det krävs ett "långsiktigt arbete" för att "höja kvaliteten i skolan".
Skippa idén om obligatorisk sommarskola och se till att lärare får satsa större delen av sin arbetstid under terminerna till lektioner och lektionsförberedelser och att lärarlönerna höjs så att vi får duktiga lärare i framtiden.
Och hur framgångsrik skulle sommarskolan bli? Att enligt artikeln 6 av 10 fick betyg av de 3,9 % av totala antalet elever som deltog 2010, när 12 % inte nått målen, var väl inte så framgångsrikt. Om det blir obligatoriskt, är troligen långt ifrån alla motiverade och hur bra lyckas de då?

Inga kommentarer: