tisdag 29 maj 2018

Härlig energifylld konsert i Berwaldhallen

Vilken spännande tid det var strax efter sekelskiftet 1900! På en konsertintroduktion i Berwaldhallen blev det tydligt att det gäller både fysik och musik och att det finns kopplingar mellan dessa. Musikhistorikern Mattias Lundberg och fysikern Sören Holst diskuterade.  Camilla Widebeck från Vetenskapsradion ledde samtalet och gjorde ett program för radion, med rubriken En helt ny värld - 1900-talets revolution inom fysik och musik

Inom fysiken kom nya upptäckter som orsakade ett paradigmskifte: från Newtons absoluta tid och rum med en alltomfattande gravitationskraft, till Einsteins världsbeskrivning, där allt är relativt och graviation kan förklaras som en krökning i rum-tiden och Plancks kvantfysik, där materia och strålning är både partiklar och vågor. Inget är absolut och det finns en inbyggd obestämbarhet och slump i universum.

Inom musiken hade dur- och molltonaliteten nått vägs ände och något nytt måste komma: atonalitet och tolvtonsmusik men även musik influerad av olika länders folkmusik. Tolvton som kompositionsmetod blev inte så långlivad, men det finns faktiskt en psalm i psalmboken komponerad av S E Bäck, Du som gick före oss, Alla toner är lika viktiga, inte som i en tonal melodi, där grundton och ters är de klart viktigaste.

På konserten fick vi höra verk av Bartók, Szymanowski, Stravinsky och Enescu. Speciellt intressant var Szymnowskis violinkonsert med en mycket skicklig violinist, Nikolaj Znaider, som kunde få fram otroligt skira tunna toner. Här fanns både romantik och modernare klanger. Konsertens avslutande verk av George Enescu, Rumänsk rapsodi nr 1, var festligt och charmigt, byggt på olika folksånger.

Kvällens dirigent , Christian Măcelaru är enligt programbladet en skicklig violinist, samtidigt som violinsolisten tydligen är en efterfrågad dirigent. Undrar hur det låtit om de bytt roller i torsdagens konsert!

Inga kommentarer: