fredag 5 maj 2017

En härlig gospelhelg!

Valborgshelgen ägnades åt gospelsång i Norrköping: workshops fredag kväll och lördag, genrep och konsert i Matteuskyrkan på söndagen. Per Oddvar Hildre (oftast kallad Prots) kom tillsammans med sin kör Kulturmix. Den fasta kören består till största delen av norska sångare, men det finns några enstaka sångare från de andra nordiska länderna. Nu tog jag chansen att vara med tillsammans med några från Fenixkören i Norrköping. Jag var med på ett liknande evenemang i Norrköping för tre år sedan.
Några körsångare under repetitionen i NP33
Den här gången övade vi i ett gammalt spannmålsmagasin, numera galleri , NP33 (Norra Promenaden 33). Prots ledde våra övningspass mycket pedagogiskt och målinriktat, jobbade hårt med precision i tonhöjd och rytmer. Han betonade vikten av lyssnande och koncentration. Koncentration krävs även om det handlar om en enkel melodi, man får aldrig "koppla in autopiloten".
Per Oddvar Hildre
Förutom att lära in de sånger som skulle framföras på konserten gällde det att få den stora kören att fungera tillsammans. Han ägnade stor omsorg åt att lyssna på varje sångare och placera oss på ett för klangen optimalt sätt. Varje sångare inom respektive stämma gavs då ett nummer. En fördel med detta var också att vi i förväg visste vilka vi skulle stå intill och placeringen i koret inför konserten i Matteuskyrkan var given på förhand.
Kör och orkester på genrepet
Musikerna som kompade var ett suveränt jazzband, Ytre Suløens Jassensemble, som genom sina improvisationer förmedlade en sprittande glädje. Sångsolist var Birgitte Velsvik, klassiskt skolad sopran som sjunger gospel helt fantastiskt. Det svängde rejält i kända gospellåtar som Just a closer walk och Never leave me alone.
Birgitte Velsvik
Några av musikerna i jazzbandet
"Kulturmix" innebär inte bara sång utan även resor, och då handlar det inte bara om en tur till Norrköping, utan långväga resor över världen. Kommande höst går det resor till New Orleans och Madagaskar. New Orleans har de besökt flera gånger, några andra långväga resmål har varit Sulawesi, Bhutan, Kuba och Peru. Resorna blir mycket mer än vanliga turistresor genom att man kommer i kontakt med och musicerar tillsammans med lokala musiker på de platser man besöker.

Att musicera tillsammans ger alltid glädje oavsett musikgenre. Gospel ligger väldigt långt ifrån den körmusik jag annars håller på med just nu: Beethovens Missa Solemnis.

Den norska kören fick också tillfälle att uppleva ett svenskt valborgsfirande och sjunga med i Vintern rasat ut... Kanske till och med lite exotiskt för dem som inte firar valborgsmäss.  Och för en gångs skull var vädret så gudomligt vackert som det beskrivs  i våra svenska vårsånger.


Inga kommentarer: