onsdag 4 juli 2012

Higgspartikeln hittad ...

Bild på partikelskur från protonkollision i CMS-experimentet. Bild: CERN
Higgspartikeln finns! Eller som CERN-chefen sa i presskonferensen "I think we have it!" De har i alla fall observerat en ny partikel som är konsistent med Higgsbosonen efter mer än 25 års jobb globalt. Att leta  efter denna partikel är att studera spår när partikeln sönderfaller, och det verkar inte lätt av bilden att döma. Peter Higgs (80+) fanns med på presskonferensen och han sa att han var lycklig att det här skett under hans livstid. 

Jag fick chansen att åka till CERN 1995 tillsammans med andra fysiklärare och då var letandet efter Higgspartikeln i full gång. Jag citerar från min resedagbok följande: "Vi fick en föreläsning av en mycket entusiastisk svensk doktorand, Richard Jacobsson. Han letade efter Higgs-fältet, det som ger partiklarna deras massor. Richard berättade att han efter en lång tids arbete fått en "event" som tydde på Higgs, och han fick presentera sitt resultat i forskarvärlden. Men, men, det visade sig vara falskt: det fanns hål i detektorn! Men han fortsätter sitt arbete ändå, vi får väl se när han doktorerar om ett år, om han hittat Higgspartikeln!"


Det är ju så det fungerar inom naturvetenskapen, ett försök måste kunna upprepas och ge samma resultat, sannolikheten att resultatet är falskt ska vara minimal. Så bekräftas byggsten efter byggsten den teoretisk modellen. Om inte så måste modellen revideras.

Jag minns när jag gick i gymnasiet och vår fysiklärare kom in på en lektion helt salig och berättade att man hittat en av kvarkarna, de som bygger upp protoner och neutroner. Standardmodellen förutsäger 6 kvarkar och den siste (toppkvarken) upptäcktes först på 90-talet.

Inga kommentarer: