onsdag 12 december 2012

Resedagbok Burma

Karta hämtad från kinaresor.se
Varje resa har också ett före och ett efter.
Före resan planerar man och fantiserar kring resmålet och programmet. Efter resan tittar man på bilder och minns, gärna tillsammans med reskamrater. Att skriva blir då ett sätt att förstärka upplevelsen.

Jag har skrivit flera inlägg om Burma- resan:
Jag har också renskrivit min egen resedagbok - det blev många sidor kan du tro. Men en nerbantad och lite mer allmänt hållen version tänkte jag bjuda på här.

I bloggen IKT i vår vardag fick jag tips om verktyget Youblisher (Tack, Lotta!) och vill passa på att testa det.

Resan var arrangerad av Kinaresor. På kartan ser du vilka delar av landet vi besökte.
Resedagbok
Om det inte fungerar att läsa dagboken genom att klicka på bilden ovanför kan du använda länken här.

Inga kommentarer: