söndag 16 september 2012

Orgelrace i Skokloster

I Skokloster kyrka finns det två intressanta och mycket olika orglar. I helgen pågår ett "orgelrace" och det ges flera konserter på båda orglarna.
Den ena orgeln är slottsherre Wrangels fältorgel. Den är ett litet positiv med två manualer och en cymbelstjärna som en trevlig detalj. Den andra är en stor digitalorgel (Allen-orgel) där ljuden samplats med klanger från fina orglar. Där finns resurser att spela barock, romantik, orkesterklanger, rock och pop. Egentligen finns det i kyrkan även en tredje orgel från tidigt 1800-talet, som inte är spelbar. Bakom den står ett stort antal högtalare till Allen-orgeln. Ett problem för organisten kan vara det stora avståndet från spelbordet, men för åhörarna i kyrkan blir ljudupplevelsen mäktig.

Pär Lindh hade konsert under rubriken "The Progressive and Barocque Organ".
På 1600-talsorgeln spelade han musik från den tiden, t ex en partita av Pasquini på det kända La Folia-temat, där han använde olika klanger i orgeln och lät cymbelstjärnan plinga med på slutet. På den digitala blev det barockmusik av Buxtehude och Bach. Pär bjöd också på ett par egna kompositioner, däribland en fuga inspirerad av Bach, där han vävt in temat från Kunst der Fuge. De sista numren på programmet, som var rock från 80-talet arrangerad av Pär Lindh för digitalorgel, fick visa orgelns möjligheter för annat än traditionell orgelmusik.
1600-talsorgeln

Pär Lindh och Mikael Rutersten diskuterar
den digitala orgelns klanger efter konserten

Inga kommentarer: